نامه ای به کودک متولد نشده ام

Dear Child

I’m writing this letter to you on 25 February 2017 and I don’t know when or where or even how our first meeting is going to happen.  As parents, we may think we can give you good advices or put you on the right paths but in this moment I believe the final forming of a person’s character lies in their own hands. Somehow I don’t believe in unwanted advices anymore, so this is more a letter to me. I hope that you read it when you are looking for some clues in someone else’s life experiences, someone like your mother. I lived my life always struggling with my parents. I didn’t feel like they really understand me because they were always struggling with their own childhood. I hope to be a little better friend of you than how my parents were to me. My life is based on honesty, love, individuality, independency, hard work and morality. Think about them deeply. Read the greatest works of art learn about the biggest people in history and decide who you want to be like. As Jane Eyre says, care for yourself, the more solitary, the more friendless, the more unsustained you are, the more you will respect yourself. Sometimes you should become your inner child’s inner babysitter and sometimes you should become the biggest critic of your inner parent. I’m working on it and you may need to have a chat with these three people who are living inside you every day and every minute. I learned that the ability to recognize, be aware of and make peace with them works like magic. It changes the way you look. Not only the way you look at the world outside but also the way you look at yourself. You are clever, so I know sometimes you really want to change the world and free it from all of this madness but I also know that you are becoming wiser and you will feel the importance of changing yourself more day by day. And I will give you this last clue, the only way out, is in.

With lots of love

Your Mom

درباره آرزو ویشکا

عاشق زندگی کردنم و به همین دلیل در طول زندگیم به چیزهای متنوعی علاقه مند بودم. من یه مسافرم، یه جستجوگر و یه ماجراجو. دهه اول زندگیم خواستم و تلاش کردم که نقاش بشم، از دهه دوم زندگیم تصمیم قطعی گرفتم که یه نویسنده بشم و همزمان قدم های اولم رو به سمت دنیای روانشناسی برداشتم و توی دانشگاه با خوندن هفت ترم شیمی کاربردی از مسیر اصلی زندگیم منحرف شدم اما خوشبختانه شجاعتش رو پیدا کردم که از این باتلاق در بیام و به مسیر مورد علاقه ام برگردم و حالا ترم شش مترجمی زبان انگلیسی باشم تا وقتم رو به ترجمه خبر و داستان بگذرونم، مترجم سینمای هنر و تجربه باشم و به عشق های دیرینم بپردازم. برای ادامه این راه می خوام برای ارشد روانشناسی بخونم و در کنارش جدی و جدی تر بنویسم.

مترجم و دستیار امور بین الملل سینمای هنر و تجربه
مترجم نوپای کتاب و داستان های ادبی
مترجم آزاد
دانشجوی انصرافی شیمی کاربردی
دانشجوی ترم ششم مترجمی زبان انگلیسی
فراگیر دوره های راهنمای طبیعت گردی موسسه ارسباران
داوطلب کنکور روانشناسی ارشد بالینی ۱۳۹۸

کاروان متحرک دختر کولی
تمام نوشته ها

1 دیدگاه در “نامه ای به کودک متولد نشده ام

  1. when i read the words “a letter to my unborn child.” i got goosebumps and as i kept reading for some reason i felt the hair on my upper arm standing up and then when i was reading the last words, for some reason two drop of tear left the corners of my eyes .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *