قصه خوار ِ قصه باز

«تماشاگر». امروز کشف کردم. کسی که هستم، همین است. «تماشاگر». می نشینم دنیاهای موازی آدم ها را تماشا می کنم. شاید واژه ی بهترش این باشد، من «قصه بازم» درست مثل عمویم که فیلم باز بود. قصه هایشان را گوش می دهم و قصه ی خودم را بین این همه قصه گم می کنم. خودم را در داستان طلاق مادر[…]

Continue reading …