نقشه راه ردپای خدایان

شخصیت شناسی یا روانشناسی شخصیت حوزه ای توی روانشناسی برای درک بهتر تفاوت ها و شباهت های افراده که می تونه برای شناخت بهتر خود و رابطه خود با دیگران و دیگران و حتی صلح با خود استفاده بشه. یکی از نظریه های جذاب قرن اخیر کهن الگوهای معرفی شده توسط شینودا بولن یعنی کهن الگوها بر اساس اسطوره های خدایان یونانه. توی این نقشه ی راه این نظریه کهن الگوها رو بهونه ای می کنیم برای اینکه رابطه بهتری با خودمون بسازیم.

Course Content

تمام حقوق این وب‌سایت متعلق به جیپسی می‌باشد.