«الماس ها و مرواریدها: یک داستان پریان» نوشته نیل گیمن

Posted in ترجمه داستان

روزی روزگاری، در زمان‌های قدیم،(روزی از روزگاران گذشته) زمانی که درختان راه می‌رفتند و ستارگان […]

Continue reading "«الماس ها و مرواریدها: یک داستان پریان» نوشته نیل گیمن"